Homophones for cumenyl, cuminyl

cumenyl / cuminyl [ˈkju:mənɪl]

cumenyl – n. – any of three univalent radicals, (CH3)2CHC6H4-, derived from cumene by removal of one hydrogen atom; isopropyl-phenyl

cuminyl – n. – the univalent radical, (CH3)2CHC6CH20, derived from the para isomer of cymene; para-isopropyl-benzyl